T. +385. 1. 4002 805M. +385. 98. 389921M. +385. 98. 417075 [email protected]
Prijevodi teksta na engleski, njemački i hrvatski jezik

Kvaliteta od 1994.

usmeno prevođenje
prijevodi prevođenje prevoditelj simultano prevođenje engleski njemački hrvatski lektura kvaliteta